Hit Counter

Laaste opdatering Augustus 2016

 

Welkom by Jim van Tonderskool hier in BETHAL Suid Afrika - Spesiale Onderwys op sy beste - Kom val in by die leiers in Spesiale Onderwys

 

Klik op die skakel hieronder vir spesifieke inligting wat u benodig / Click on the links below to find specific information your require

Jaarprogram-Belangrike datums vir 2016/Year programmeImportant dates for 2016
Omsendbriewe Circular Letters
Skoolgelde/School fees
Busgelde/Bus fees
Koshuisgelde/Hostel Fees
Alle tariewe / All tariffs
 

Dokumente benodig vir inskrywings / Documents needed when enrolling a learner

Aanwysings na ons skool / Directions to our school
SkoolreŽls School Rules
KoshuisreŽls Hostel Rules
SMS Stelsel

Het u besonderhede verander?

VOLTOOI EN EPOS TERUG

SMS System

Did your contact details change?

COMPLETE AND SEND BACK

Skoollied School Song

 

 

 

Benodig u 'n bus, gaan u Írens heen? / Are you going some where, need a bus? Huur een van ons busse. . . Hire one of our busses . . .

Busse                     Busses

23 &28 sitplek teen / 23 & 28 seater @ R14.00 per km
60 & 65 sitplek teen / 60 & 65 seater @ R17.00 per km

Navrae: Hennie Roux

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

 

 Verhurings van fasiliteite! Venues for hire !

Hou u 'n funksie, kom kyk na ons fasiliteite . . ./ Are you having a function, come have a look at our venues . . .

Chris Ehlers Lapa

Chris Ehlers Lapa

Vir funksies van 50 en minder persone

Navrae: Rita Slabbert

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

Vir funksies van nie meer as 100 persone

Navrae: Rita Slabbert

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

Selfsorg gastehuis met 5 dubbelkamers

Navrae: Rita Slabbert

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

Kontakbesonderhede/Contact details:

                                                Adres: Jim van Tonderskool                                             Tel:    017 647 5987
                                                           H/v Festenstein & Stutterheimstrate                      Faks:  017 647 5988
                                                           BETHAL                                                             

                                                          Privaatsak X1007
                                                           BETHAL, 2310

                                                Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za
                                               
URL:   http://www.jimvantonder.co.za
                 

 

 

 

   

'N PRAGTIGE BEELD OPGERIG OP TER VIERING VAN

ONDERWYS IN TRANSVAAL

N DIE HAND VAN DIE  OPVOEDER L  DIE TOEKOMS VAN ONS VOLK SE JEUG WAT GELEI WORD OM SELFSTANDIG EN GESTERK DEUR DIE LIG VAN BO HULLE ROEPING IN DIE LEWE TE VERVUL.

Beeldhouwerk--Mnr Daan Louw, oud-adjunkhoof van die skool

   
 

                        

 

 

'

I