Hit Counter

Laaste opdatering July 2018

 

Welkom by Jim van Tonderskool hier in BETHAL Suid Afrika - Spesiale Onderwys op sy beste - Kom val in by die leiers in Spesiale Onderwys

 

Klik op die skakel hieronder vir spesifieke inligting wat u benodig / Click on the links below to find specific information your require

Jaarprogram-Belangrike datums vir 2018/Year programmeImportant dates for 2018
Omsendbriewe Circular Letters
 
 
 
Alle tariewe / All tariffs
 

Dokumente benodig vir inskrywings / Documents needed when enrolling a learner

Aanwysings na ons skool / Directions to our school
SkoolreŽls School Rules
KoshuisreŽls Hostel Rules
SMS Stelsel

Het u besonderhede verander?

Kontak Nicolien Steyn en voorsien ons van die korrekte besonderhede!

SMS System

Did your contact details change?

Please contact Nicolien Steyn and update your information

Skoollied School Song

 

 

 

Benodig u 'n bus, gaan u Írens heen? / Are you going some where, need a bus? Huur een van ons busse. . . Hire one of our busses . . .

Busse                     Busses

23 &28 sitplek teen / 23 & 28 seater @ TBA  per km
60 & 65 sitplek teen / 60 & 65 seater @ TBA  per km

Navrae: Hennie Roux

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

 

 Verhurings van fasiliteite! Venues for hire !

Hou u 'n funksie, kom kyk na ons fasiliteite . . ./ Are you having a function, come have a look at our venues . . .

Chris Ehlers Lapa

Chris Ehlers Lapa

Vir funksies van 50 en minder persone

Navrae: Rita Slabbert / Lynnda Roux

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

Vir funksies van nie meer as 100 persone

Navrae: Rita Slabbert / Lynnda Roux

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

Selfsorg gastehuis met 5 dubbelkamers

Navrae: Rita Slabbert /Lynnda Roux

Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za

0176475987

Kontakbesonderhede/Contact details:

                                                Adres: Jim van Tonderskool                                             Tel:    017 647 5987
                                                           H/v Festenstein & Stutterheimstrate                      Faks:  017 647 5988
                                                           BETHAL                                                             

                                                          Privaatsak X1007
                                                           BETHAL, 2310

                                                Epos:  jimvantonderskool@worldonline.co.za
                                               
URL:   http://www.jimvantonder.co.za
                 

 

 

 

   

'N PRAGTIGE BEELD OPGERIG OP TER VIERING VAN

ONDERWYS IN TRANSVAAL

N DIE HAND VAN DIE  OPVOEDER L  DIE TOEKOMS VAN ONS VOLK SE JEUG WAT GELEI WORD OM SELFSTANDIG EN GESTERK DEUR DIE LIG VAN BO HULLE ROEPING IN DIE LEWE TE VERVUL.

Beeldhouwerk--Mnr Daan Louw, oud-adjunkhoof van die skool

   
 

                        

 

 

'

I