Omsendbriewe / Circular Letters

Skool / School (Afrikaans & English) Koshuis / Hostel (Afrikaans & English)
Eerste Omsendbrief_First Circular Eerste Omsendbrief_First Circular
Tweede Omsendbrief_Second Circular Tweede Omsendbrief_Second Circular
Derde Omsendbrief_Third Circular Derde Omsendbrief_Third Circular

Vierde Omsendbrief_Fourth Circular

Vierde Omsendbrief_Fourth Circular
   

Tariewe_Tarrifs 2019

Spesiale omsendbriewe / Special Circular Letters
 
Belangrike Datums 2019

Important Dates 2019

Koshuis open: 10:00 08-Jan Hostel opens 10:00
Skool open 09-Jan School opens
Atletiek: Interhuis 15-Jan Athletics: Inter house
VLR-Dinee: Skool en Koshuis 24-Jan RCL-Dinner: School and Hostel
Atletiek: Fakkelskool, Sasolburg 30-Jan Athletics: Fakkel School, Sasolburg
Leerders: Gewone klere 01-Feb Learners: Ordinary clothes
Atletiek: Suiderberg, Pretoria 07-Feb Athletics: Suiderberg, Pretoria
Valentynsokkie 12-Feb Valentine "sokkie"
Atletiek: Tuis 14-Feb Athletics: Home
Jaar 4's besoek Korrektiewe dienste 20-Feb Year 4's visit Correctional Services
Atletiek: Interskole - WH de Klerk 27-Feb Athletics: Inter Schools - WH de Klerk
Toetsreeks 6-13 Mrt/March Test Series
Skool sluit 15-Mar School closes
Rugbytoernooi: JvT - Skool 16-18 Mrt/March Rugby Tournament: JVT - School
Koshuis open: 14:00 01-Apr Hostel opens : 14:00
Skool open 02-Apr School opens
Sokkie 09-Apr "Sokkie"
Rugby en Netbal 11-Apr Rugby and Netball
Rugby en Netbal 16-Apr Rugby and Netball
Koshuis- en Skooloueraand 17-Apr Hostel and School Parents Evening
Langnaweek 19-22 Apr Longweekend
Leerders: Gewone klere 03-May Learners: Ordinary clothes
Rugby en Netbal 09-May Rugby and Netball
Rugby en Netbal 14-May Rugby and Netball
Rugby en Netbal 16-May Rugby and Netball
Rugby: Noordvaal Kwarteindstryd 25-May Rugby: North-Vaal Quaterfinal
Rugby: Noordvaal Semifinaal 01-Jun Rugby: Semi-final
Rugby: Noordvaal Finaal 08-Jun Rugby: North-Vaal Final
Eksamens 10-14 Jun Exams
Skool sluit 14-Jun School closes
Rugby: Cravenweek te Bloemfontein 16-21 Jun Rugby: Craven Week - Bloemfontein
Sokker: Nasionale Kampioenskappe 19-28 Jun Soccer: National Championships
Koshuis open: 14:00 08-Jul Hostel opens: 14:00
Skool open 09-Jul School opens
Sokker vs Platorand 17-Jul Soccer vs Platorand
Sokker vs Ethokomala 24-Jul Soccer vs Ethokomala
Ouerdag en Loopbaanuitstalling 26-Jul Parents Day and Career information day
Sokker vs WH de Klerk 31-Jul Soccer vs WH de Klerk
Sokker vs WH de Klerk 07-Aug Soccer vs WH de Klerk
Nasionale Vakansiedag - Vrouedag 09-Aug National Public Holiday - Women's day
Opedag 13-Aug Open Day
Sokker vs Platorand 14-Aug Soccer vs Platorand
Fotodag 20-Aug Photo day
Sokker vs Ethokomala 21-Aug Soccer vs Ethokomala
Sokker: Noorvaal Semifinaal 07-Sep Soccer: North-Vaal Semi-Final
Festo te Jim van Tonderskool 12-Sep Festo at Jim van Tonder School
Sokker: Noorvaal Finaal 14-Sep Soccer: North-Vaal Final
Toetsreeks 16-20 Sept Test Series
Skool sluit 20-Sep School closes
Sokker: SA LSEN - MMH o/19 21-Sep Soccer: SA LSEN - MMH u/19
Toernooi te Bloemfontein   Tournament at Bloemfontein
Koshuis open: 14:00 30-Sep Hostel opens: 14:00
Skool open 01-Oct School opens
VLR-Kamp 21/23 Oct RCL-Camp
Skoolverlatersfunksie 24-Oct School leavers Function
Watersportdag 25-Oct Watersports Day
Jaar 4 - Eksamen 1-7 Nov Year 4 Exams
Prysuitdeling 07-Nov Prize giving
Skolastiese Eksamen O1 - J3 18-22 Nov Scholastic Exams O1-Y3
Rapporte, getuigskrifte en sertifikate uit 04-Dec Reports, Testimonials and Certificates
na leerders: 08:00 - 10:00   out to learners: 08:00 - 10:00

 

Datums kan verander, u sal d.m.v. omsendskrywes ingelig word.

Dates may change; you will be informed via circular letters.