Omsendbriewe / Circular Letters

Skool / School (Afrikaans & English) Koshuis / Hostel (Afrikaans & English)
Eerste Omsendbrief_First Circular Eerste Omsendbrief_First Circular
   
   
   
   

Skooltariewe_School Tarrifs 2020

Koshuistariewe_Hostel Tarrifs 2020
Spesiale omsendbriewe / Special Circular Letters
 
Datums vir Leerderdagboek - 2020
Koshuis open: 10:00 14-Jan Hostel opens 10:00
Skool open 15-Jan School opens
Atletiek: Interhuis 21-Jan Athletics: Inter house
VLR-Dinee: Skool en Koshuis 23-Jan RCL-Dinner: School and Hostel
Atletiek: Tuis 06-Feb Athletics: Home
Valentynsokkie 11-Feb Valentine "sokkie"
Jaar 4's besoek Korrektiewe dienste 12-Feb Year 4's visit Correctional Services
Atletiek: Tuis 13-Feb Athletics: Home
Atletiek: Interskole -
George Hofmeyr
27-Feb Athletics: Inter Schools -
George Hofmeyr
Koekverkoping 6 Mrt/March Cake sale
Sokker: O/19 Proewe te JvT 7 Mrt/March Soccer: U/19 Trials at JvT
Tegniese Sentrum Toetse 13 Mrt/March Technical Centre Test
Sokker: Bethal/Sasol 5 aan 'n kant 14 Mrt/March Soccer: Bethal/Sasol 5 a side
Toetsreeks 16-20 Mrt/March Test Series
SA's Atletiek (Snr) - Germiston  18-21 Mrt/March SA's Athletics (Snr) - Germiston
SA's Atletiek (Snr) - Pietermaritzburg 26-28 Mrt/March SA's Athletics (Snr) - Pietermartizburg
Skool sluit 20 Mrt/March School closes
Koshuis open 14:00 30 Mrt/March Hostel opens 14:00
Skool open 31 Mrt/March School opens
Gewone klere 03-Apr Casual clothes
Rugby en Netbal - WH de Klerk 08-Apr Rugby and Netball
Koshuis- en Skoolouerdag 09-Apr Hostel and School Parents Day
Rapporte uit 06-Apr Handing out Reports
Langnaweek 10-13 Apr Longweekend
Netbal - George Hofmeyr 16-Apr Netball - George Hofmeyr 
Rugby en Netbal - Platorand 23-Apr Rugby and Netball - Platorand
Rugbyproewe 25-Apr Rugby Trials
Openbare vakansiedag 27-Apr Public Holiday
Rugby en Netbal - WH de Klerk 29-Apr Rugby and Netball - WH de Klerk
Plaasjuppiefees 1 Mei/May Plaasjuppie Festival
Netbal - George Hofmeyr (tuis) 6 Mei/May Netball - George Hofmeyr 
Koekverkoping 8 Mei/May Cake sale
Rugby en Netbal - Platorand 14 Mei/May Rugby and Netball - Platorand
Rugby: Noordvaal - Kwarteind 23 Mei/May Rugby: North vaal - Quarter round
Rugby: Bondedag 26 Mei/May Rugby: League Day
Rugby: Noordvaal - Semifinaal 30 Mei/May Rugby: North vaal - Semi Final
Tegniese Sentrum Eksamens 05-Jun Technical Centre Exams
Rugby: Noordvaal - Finaal 06-Jun Rugby: North Vaal - Final
Skolastiese Eksamen   8-12 Jun Scholastic Exams
Skool sluit 12-Jun School closes
Rugby: Cravenweek te Kuilsrivier 14-19Jun Rugby: Craven Week - Kuils river
Sokker: Nasionale
Kampioenskappe - Durban
18-26 Jun Soccer: National
Championships - Durban
Koshuis Open: 14:00 06-Jul Hostel opens: 14:00
Skool open 07-Jul School opens
Koekverkoping 10-Jul Cake sale
Inligtings/opedag 14-Jul Information/Open day
Sokker - Platorand 15-Jul Soccer - Platorand
Krieket 16-Jul Cricket
Loopbaanuitstalling - Ouerdag en
Rapporte uit
17-Jul Career Exhibition - Parents day -
handing out reports
Landloop - Ethokomala 20-Jul Cross-Country - Ethokomala
Sokker - Ethokomala 22-Jul Soccer - Ethokomala
Krieket 23-Jul Cricket
Sokker - WH de Klerk 29-Jul Soccer - WH de Klerk
Krieket 30-Jul Cricket
Krieketproewe 04-Aug Cricket Trials
Sokker - WH de Klerk 05-Aug Soccer - WH de Klerk
Openbare vakansiedag 10-Aug Public Holiday
Landloop - Platorand 11-Aug Cross-Country - Platorand
Sokker - Platorand 12-Aug Soccer - Platorand
Krieket 13-Aug Cricket
Sokker - Ethokomala 19-Aug Soccer - Ethokomala
Krieket 20-Aug Cricket
Sokker - MID Provinsiale
Kampioenskappe - JvT
22-Aug Soccer: MID Provincial
Championships - JvT
Landloop - JvT 24-Aug Cross-Country - JvT
Krieket & "High Tea" 27-Aug Cricket & High Tea
Gewone klere en koekverkoping 28-Aug Casual clothes and cake sale
Lentesokkie 01-Sep Spring "Sokkie"
Tegniese Sentrum Toetse 04-Sep Technical Centre Test
Landloop:- Provinsiale
Kampioenskappe
05-Sep Cross-Country: Provincial
Championships
FESTO - WH de Klerk 10-Sep FESTO - WH de Klerk
Sokker: Noordvaal Semifinaal 12-Sep Soccer: North Vaal Semi Final
Toetsreeks 14-18 Sept Test Series
Skool sluit 18-Sep School closes
Landloop: Nasionale Kampioenskappe -
Noordwes
18-19 Sept Cross-Country: National
Championships - North West
Sokker: MID Interprovinsiale
Kampioenskappe - George
19-25 Sept Soccer: MID Inter Provincial
Championships - George
Krieket: Nationale week - George 20-25 Sept Cricket: National Week - George
Koshuis Open: 14:00 28-Sep Hostel open: 14:00
Skool open 29-Sep School opens
Sokker: Noordvaal Finaal 3 Okt/Oct Soccer: North VaalFinal
Rapporte uit 9 Okt/Oct Handing out Reporst
Fotodag 16 Okt/Oct Photo Day
VLR-Kamp 19-21 Okt/Oct RCL-Camp
Skoolverlatersfunksie 22 Okt/Oct School Leaver function
Watersportdag 23 Okt/Oct Water Sport day
Jaar 4  - Tegniese Sentrum Eksamen 28 Okt/Oct Year 4 - Technical Centre Exams
Jaar 4 - Skolastiese Eksamen 30 Okt/Oct - 5 Nov Year 4 - Scholastic Exams
Prysuitdeling 05-Nov Prize Giving
Begrotingsvergadering met ouers 10-Nov Budget Meeting with parents
O1-J3 - Tegniese Sentrum Eksamens 13-Nov O1-Y3 - Technical Centre Exams
O1-J3 - Skolastiese Eksamens 16-20 Nov O1-Y3 - Scholastic Exams
Rapporte uit: 08:00 - 10:00 2 Des Handing out Reports - 08:00 - 10:00

Datums kan verander, u sal d.m.v. omsendskrywes ingelig word.

Dates may change; you will be informed via circular letters.