Hierdie webruimte is as bekendstellingsdokument daargestel om meer inligting aangaande spesiale onderwys en in besonder

Jim van Tonderskool,

aan u te verskaf.

Skoolhoof:  Mev M Krüger

Boodskap uit die kantoor

 

Ons Visie : Om 'n gebalanseerde individu die toekoms in te stuur.

Gebalanseerd:  Ons sien 'n onafhanklike, positiewe persoon  met vaste beginsels , normes en waardes wat emosioneel en fisies ryp en sterk is met 'n goeie selfbeeld, selfvertroue en gedissiplineerdheid t.o.v. hulle skolastiese, praktiese, kulturele en sport agtergrond.

Individu:  Unieke persoon waar ons diversiteit erken t.o.v. taal, kultuur en geloofsoortuiging.  Respek vir elke persoon en persoonlikheidsverskille akkommodeer.

Toekoms:  Universele samelewing. ONS GLO ONS KAN

 

Jim van Tonderskool streef na

- die totale ontwikkeling van elke individu volgens sy/haar potensiaal,

- kwaliteit praktiese opleiding en akademiese onderrig,

- vaslegging van hoë normes en waardes en

- die skep van 'n werksetiek waarop almal trots is,

 

Ons is 'n skool met 'n trotse tradisie wat vele leerlinge gesmee het om nie net hul plek in die samelewing vol te staan nie, maar ook 'n pligsgetroue en harde werkers te wees. Solank as die behoefte bestaan om hulp te verleen aan kinders met leerprobleme, so lank sal Jim van Tonderskool hierdie behoefte aanspreek.

Ons kan sonder teenspraak verklaar dat deur die jare heen daar 'n baie groot aantal leerlinge die skool verlaat het.  Hulle is volwassenes met mooi persoonlikhede en vaste beginsels wat as produktiewe- en betroubare landsburgers hul regmatige plek in die samelewing ingeneem het.