Kultuur
Kultuuraktiwiteite is van groot opvoedkundige waarde vir ons leerders en ontwikkel 'n positiewe selfbeeld en selfvertroue wat van die grootste belang is in die proses van volwassewording.

Ons bied leerders met 'n verskeidenheid kulturele agtergrond die geleentheid om hul kultuurerfenis te leer ken en uit te bou.

Op kulturele gebied bied die skool die volgende aan:

Koor
Die skool beskik oor 'n Gemengde koor wat jaarliks optree by kultuurfeeste, kunswedstryde, sowel as Spesiale Skole Koorfeeste.  'n Besonder hoŽ standaard word gehandhaaf.  Alle leerders word individueel getoets, waarna 'n koor van nagenoeg 30 lede saamgestel word.

Festo Kunsfees
Daar word jaarliks deelgeneem aan die Spesiale Skole Kunswedstryd.  So veel as moontlik leerders word ingeskryf vir groep- sowel as individuele items, bv. poŽsie, solosang, sanggroepe en koor.  Groot welslae word jaarliks behaal.

 

Sosiaal
Sokkies
Daar word gereeld sokkies by die koshuis vir die leerlinge gereŽl.  Hier kan hulle onder toesig van die personeel die sokkie geniet.   

Skoolverlatersfunksies
Daar word jaarliks 'n skoolverlatersfunksie gereŽl vir ons leerlinge wat aan die einde van die jaar die skool verlaat.  Dit is die hoogtepunt van hulle skoolloopbaan en daarom word 'n uithalerfunksie vir hulle beplan. 

Verteenwoordigende Leerlingraadskamp
Ons toekomstige skool- en koshuisleiers word jaarliks op 'n leierkamp geneem waartydens hulle die geleentheid kry om in hul onderskeie spanne sekere probleme te bespreek en op te los.